Reïncarnatietherapie

Waar baseert reïncarnatietherapie zich op ?

3_0Reïncarnatietherapie gaat er vanuit dat de problemen waaronder wij lijden te maken hebben met één of meerdere onverwerkte traumatische ervaringen uit het verleden. Door deze ervaringen op te sporen, te herbeleven en uiteindelijk te verwerken, ontstaat er weer ruimte in onszelf voor nieuwe keuzes en andere vormen van zijn.

Huidig leven

De thema’s waaraan u wilt werken kunnen te maken hebben met een situatie die twee of drie jaar geleden plaats gevonden heeft, zoals het verlies van een partner, een baan of een goede gezondheid bijvoorbeeld. Maar het kan ook een gebeurtenis aangaan die in uw jeugd of in uw babytijd gespeeld heeft. Tijdens de zwangerschap van uw moeder kunnen er ook momenten zijn geweest die impact op haar en op u als foetus hebben gehad. Misschien is het uw conceptie of uw geboorte die traumatisch is geweest en die invloed blijft uitoefenen op de manier waarop u nu in het leven staat.

Vorige levens

Als wij samen tijdens een regressiesessie terug naar het verleden gaan, kan het ook zijn dat u een situatie herbeleeft die u niet in uw huidig leven kunt plaatsen. Reïncarnatietherapie maakt het dan mogelijk om ook deze uit een vorig leven opkomende ervaring veilig te begeleiden.

Tussenbestaan

Het is ook mogelijk dat wij een ervaring tegenkomen die met het tussenbestaan te maken heeft; dat is de periode tussen twee levens in.

Dankzij het herbeleven van al deze ervaringen kunt u eindelijk verwerken wat uw verdere ontwikkeling tot nu toe in de weg stond en krijgt u nieuwe inzichten waardoor u bewuster in het leven kunt staan.