Hoe werkt reïncarnatietherapie?

Voorgesprek

3_1Elk therapieproces begint met een lang voorgesprek van ongeveer twee uur. Dit eerste contact is een essentieel moment want het stelt u en mij in staat om te voelen of wij samen op een prettige en veilige manier samen een tijdje “op reis” zullen kunnen gaan.

Dit gesprek geeft u ook de mogelijkheid om uitgebreid te vertellen wat uw probleem is, welke symptomen aanwezig zijn, hoe lang u er last van hebt en wat u al eraan gedaan hebt. Wij zoeken samen de momenten op waarin de problemen in uw leven als terugkerende thema’s een rol gespeeld hebben. Onderliggende thema’s worden ook blootgelegd. Ten slotte bespreken wij samen waaraan er gewerkt zal worden en wat de therapeutische en/of spirituele doelen zijn die u wilt bereiken.

Reïncarnatietherapie is een doelgerichte kortdurende therapievorm.

De consulten die na het voorgesprek plaats vinden, zijn regressiesessies die gemiddeld 1,5 tot 2 uur duren en meestal om de twee weken gepland worden.

Trance

Door middel van trance wordt u teruggebracht naar de onverwerkte gebeurtenis uit het verleden die nog steeds invloed heeft op uw huidige functioneren. Trance is een moeilijk woord voor iets dat u dagelijks meemaakt wanneer u verdiept bent in een goed boek of film bijvoorbeeld; u kunt intens met de hoofdpersoon meeleven zonder te vergeten wie u bent en waar u zich bevindt. Zo gaat dat ook met regressiesessies. Tijdens de sessie kiest u er bewust voor om u te verbinden met emoties, lichamelijke gevoelens en gedachtes uit het verleden om erachter te komen waar de problemen uit het heden mee te maken hebben.